våra tjänster

Ventilation

Vi erbjuder optimala ventilationslösningar genom kompletta ny- och ombyggnationer. Vi erbjuder även luftbehandlingssystem som ­bidrar till  ökad produktivitet, effektivitet, hälsa och välbefinnande för er ­personal inom både industri och fastigheter.

Vi erbjuder

Felsökning • Förebyggande Underhåll • Injustering • Konstruktion • OVK • Projektledning • Tillsyn & Skötselvåra uppdragsgivare