våra tjänster

Styr & Regler

Vi utför service och felavhjälpande underhåll av styr- och reglerutrustning. Alla fastighetstekniska system behöver optimeras för att bibehålla sin ­energieffektivitet och driftsäkerhet.

vi erbjuder

Felsökning • Förebyggande underhåll • Installation • Optimering • Tillsyn & Skötselvåra uppdragsgivare