Vi kan erbjuda förmånliga serviceavtal som anpassas till era önskemål

Våra avtalskunder får samma kontaktperson under hela avtalsperioden. Vid eventuella förändringar hos er under avtalstiden anpassar vi givetvis avtalet till den nya situationen. Som avtalskund finns det dessutom möjlighet att ansluta sig till vår jourservice. Det innebär att ni kan få hjälp med felavhjälpande underhåll dygnet runt alla dagar i veckan året om.