Äldreboendet Koggen Nyköping

Vi utför ventilations entreprenaden på Äldreboendet Koggen vid Brandholmen i Nyköping tillsammans med Byggmästarna och Maison Forte

Projektet består av 2 st flerbostadshus med 5 våningar plus vind med fläktrum mm, med totalt 84 st lägenheter
12 st som gruppboende enligt LSS och 72 st som äldreboende (SOL).
Bostadshusen sammanbinds med en byggnad i 2 plan innehållande kontor, personalutrymmen, storkök och kiosk/cafè/närlivs,
samt en förbindelsegång för plan 3, 4 och 5.

Total byggnadsyta ca 7500 m2.

Koggen.png