Vi är en av få leverantörer som kan utföra partikelmätning

Partikelmätning kan genomföras i alla miljöer och vi är en av få leverantörer som kan utföra denna typ av mätning. Resultatet analyseras i ett laboratorium och redovisas för kunden i ett protokoll. Däri specificeras eventuella partikelproblem (exempelvis mögel, asbest och förbränning) och en helhetslösning föreslås.