vi har valt att klimatkompensera på olika sätt för att värna om miljön

Det innebär till exempel att vi planerar inköp och transporter för att minska våra och andras utsläpp och alltid har miljön i fokus vid olika uppdrag. Vi anpassar oss till våra kunders specifika önskemål om miljöhänsyn och tillsammans använder vi miljövänliga arbetssätt och metoder. Självklart hjälper vi vår natur med ett medlemskap i naturskyddsföreningen.

miljöpolicy

Alla medarbetare skall vara medvetna om och bidra till att minska företagets och kundernas miljöbelastning. Genom en kontinuerlig kunskapsutveckling har vi möjlighet att erbjuda installationslösningar och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle. Vi ska ta ansvar för vår miljöpåverkan i alla led. Därför ställer vi höga krav, inte bara på oss själva utan även på våra leverantörer, underentreprenörer och andra samarbetspartner.

Miljöarbete

Vårt miljöarbete grundar sig i miljöcertifieringen enligt ISO14001 och är anpassat till kretsloppssamhället genom att vi i alla våra uppdrag:

· Väljer och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till en miljöanpassad verksamhet
· Minskar våra kunders miljöpåverkan och erbjuder energioptimering
· Verkar för en optimal källsorteringsnivå och därigenom minskar mängden avfall till deponi
· Vägleds av våra kunders och intressenters krav och förväntningar när det gäller utvecklingen av miljöarbetet och ett hållbart energisystem
· Ständigt förbättrar miljöledningssystemet som leder till förbättringar av verksamhetens miljöpåverkan och utsläpp till naturen
· Uppfyller lagar, förordningar och andra krav