OM klimatteknik

Vi är ett serviceföretag som är placerat i Nyköping och hjälper er med installationer och underhåll av fastighetsteknisk utrustning inom både industri och fastigheter. Våra styrkor är vår tekniska kompetens, kundorienterad service samt ett engagerat kvalitétänk. Vårt breda utbud av tjänster täcker alla fastighetstekniska system genom anläggningens hela livscykel. Klimattekniks vision och tekniska kompetens har lett till att fler företag har valt oss som leverantör för att förvalta eller utföra tekniska installationer.

Vår viktigaste resurs är våra servicetekniker. Vi håller det vi lovar och ser till att ni blir nöjda med vår leverans, för att lyckas med detta är vi lyhörda för vår kunds önskemål. Har ni en industri eller en fastighet som behöver kontinuerligt underhåll av teknisk utrustning och önskar en komplett leverantör så är vi rätt företag för er. 

Vi kan erbjuda serviceavtal som vi bygger upp tillsammans med er för att täcka de tjänster som ni har behov av. Du får en enda kontaktperson under avtalsperioden och sker det en förändring hos er under avtalstiden så kan vi lätt lägga till och ta bort tjänster i avtalet om så önskas.

FRÅN IDÉ TILL KONSTRUKTION
– VI ÄR MED FRÅN START

Har ni en idé om hur er verksamhet ska fungera men behöver hjälp att ta fram kompletta lösningar? Får vi vara med i ett tidigt skede i projektet kan vi hjälpa er att skapa de bästa och långsiktigaste lösningarna för er.

Kvalitet

För oss är kvalitet att alltid leverera produkter och tjänster med rätt kvalitet som motsvarar och gärna överträffar våra kunders förväntningar. Kvalitet är alla medarbetares ansvar och ska prägla varje enhets hela verksamhet genom stort engagemang och hög kompetens. Ansvarsfördelningen för kvalitet är klar och entydig.

Vi tycker att kvalitet skall genomsyra allt vi gör från första kundkontakt till färdig leverans. Vi väljer alltid kvalitetsmedvetna leverantörer. Kvalitet innebär att vi möter kundernas och samhällets krav och vi satsar på ständig förbättring genom utveckling, utbildning och systematisk erfarenhetsåterföring.

Vi kvalitetssäkrar våra uppdrag genom en fastställd arbetsprocess som resulterar i uppdragsspecifik dokumentation redan i samband med etableringen. Dokumentationen skapar en optimal grund för uppdragets genomförande.
 

VÅR VIKTIGASTE RESURS ÄR VÅRA SERVICETEKNIKER

Vi håller det vi lovar och ser till att ni blir nöjda med vår leverans, för att lyckas med detta är vi lyhörda för vår kunds önskemål. Har ni en industri eller en fastighet som behöver kontinuerligt underhåll av teknisk utrustning och önskar en komplett leverantör så är vi rätt företag för er.