Våra tjänster

fastighetsteknik_symbol.gif

Fastighetsunderhåll

Oavsett typ av fastighet behöver den fastighetstekniska utrustningen kontinuerligt underhåll för att fortsätta vara energieffektiv. Har verksamheten förändrats på något sätt sedan inflyttning/uppstart, kanske byggts till eller fått utökad personalstyrka så behöver även den tekniska utrustningen anpassas till nuvarande situation.
 

vi erbjuder

Energimätning • Förebyggande underhåll • Kanalrengöring • Styr & Regler • Tillsyn & Skötseluppdragsgivare